ไซเตสปรับสถานะปัญหาค้างาช้างผิดกม.ไทยดีขึ้น

ไซเตสปรับสถานะปัญหาค้างาช้างผิดกม.ไทยดีขึ้น

ไซเตสปรับสถานะปัญหาค้างาช้างผิดกม.ไทยดีขึ้น

ที่ประชุมไซเตส (CITES) ปรับสถานะปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมายของไทยดีขึ้น

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้แทนไทย
ได้เข้าร่วมประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 17
หรือ CITES CoP17 ณ  เมืองโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2559 โดย
ในการประชุมวาระที่ 57.6 เรื่อง รายงานระบบข้อมูลการค้าตัวอย่างพันธุ์ช้าง (ETIS) ประเทศไทยได้รับการ
พิจารณาปรับสถานะที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมาย จาก Primary Concern มาเป็น Secondary
Concern และได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการ ว่าเป็นประเทศที่มีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ