กอช.คึกคักผู้สูงอายุแห่สมัครสมาชิก

กอช.คึกคักผู้สูงอายุแห่สมัครสมาชิก

กอช.คึกคักผู้สูงอายุแห่สมัครสมาชิก

กอช. คึกคัก ผู้สูงอายุแห่สมัครสมาชิกก่อนหมดเขตรับผู้มีอายุเกิน 60 ปี วันสุดท้าย 25 กันยายน 2559

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ หลังจากที่ กอช. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รีบไปใช้สิทธิก่อนที่จะหมดเขตรับสมัครผู้อายุเกิน 60 ปี ในวันที่ 25 ก.ย. ที่จะถึงนี้ ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาที่สายด่วนเงินออม กอช.เป็นจำนวนมาก ล่าสุดมีตัวเลขผู้สูงอายุที่สมัครสมาชิก กอช. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 15,000 ราย คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับจำนวนสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี ณ สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบัน กอช. มีจำนวนสมาชิกผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 42,888 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดกว่า 460,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559)

อย่างไรก็ตาม ยังมีเวลาอีก 1 สัปดาห์ ให้ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่อายุเกิน 60 ปี ไปแล้ว ได้สมัครสมาชิก กอช. ให้ทันก่อนวันที่ 25 กันยายน 2559 เพื่อออมเงินและรับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุดปีละ 1,200 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากอายุตัวในวันที่สมัครสมาชิก โดยล่าสุด กอช. และหน่วยรับสมัครทั้ง 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจ แต่ไม่สะดวกเดินทางไปสมัครสมาชิกด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้แล้วด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 กด 0 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ … เกษียณสุขใจ มีบำนาญใช้ กับ กอช.