อสส.ยินดีประเทศไทยได้ปรับสถานะTier2

อสส.ยินดีประเทศไทยได้ปรับสถานะTier2

อสส.ยินดีประเทศไทยได้ปรับสถานะTier2

สำนักงานอัยการสูงสุด แสดงความยินดีไทยได้รับการปรับสถานะให้อยู่ใน Tier 2 Watch List ยัน ดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย

สำนักงานอัยการสูงสุดขอแสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะให้อยู่ใน Tier 2 Watch List ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ค.ศ. 2016 ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อันเป็นผลจากการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนของประเทศไทยรวมถึงทุกหน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งได้ดำเนินการตามภาระหน้าที่ ประสานความร่วมมือให้ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินคดี สถิติคดี และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย จนเป็นผลให้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับดังกล่าว

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ค.ศ. 2016 ได้ระบุถึง การจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ คือสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อตอบสนองความจำเป็นที่ต้องมีพนักงานอัยการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและการบังคับใช้กฎหมายและยังกล่าวถึงความคืบหน้าการฟ้องร้องดำเนินคดีในคดีโรฮีนจา เกาะอัมบล และเบนจินา ซึ่งได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจำนวนหลายราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย คดีกันตรังซึ่งมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการด้วย และการดำเนินคดีกับอดีตเจ้าอาวาส กรณีล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุ 7 ปี โดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง 50 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดยังได้จัดให้มีการอบรมพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินคดีอย่างเที่ยงธรรมและรวดเร็ว

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอยืนยันว่า จะรักษามาตรฐานการดำเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยยึดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อให้มีการปรับสถานะให้ดียิ่งขึ้นไป